Σχετικά με την O.M.E.P.

Η (Ο.Μ.Ε.Ρ.) είναι μία επιστημονική, μη κρατική, παγκόσμια οργάνωση προσχολικής αγωγής, που δραστηριοποιείται σε εβδομήντα χώρες και με τις δραστηριότητές της επιδιώκει τη βελτίωση της αγωγής και εκπαίδευσης των παιδιών ηλικίας 0-8 ετών.

Ταυτότητα
Το όνομά της προέρχεται από τα αρχικά της γαλλικής ονομασίας «Organisation Mondiale pour l'Éducation Préscolaire».

Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο η ανθρωπότητα ίδρυσε τον Ο.Η.Ε με στόχο να διαφυλαχτεί η ειρήνη και να εξασφαλιστεί η συνεργασία και η κατανόηση μεταξύ των λαών, ανεξάρτητα από χρώμα, θρήσκευμα και πολιτικές πεποιθήσεις. Η UNESCO αποτελεί ειδικευμένη οργάνωσή του για τα θέματα εκπαίδευσης, επιστημών και πολιτισμού.

Η ιδέα για την ίδρυση της Ο.Μ.Ε.Ρ οφείλεται στη Lady Allen of Hurtwood της Μ. Βρετανίας, της οποίας στόχος ήταν «η βοήθεια των παιδιών-θυμάτων του πολέμου στην Ευρώπη».

Με πρωτοβουλία της Alva Mydral από τη Στοκχόλμη και την UNESCO, οργανώθηκε η πρώτη προπαρασκευαστική συνάντηση το 1946 στην Αγγλία. Ακολούθησαν άλλες συναντήσεις και καταστρώθηκε το σχέδιο για την ίδρυση της «διεθνούς οργάνωσης προσχολικής αγωγής».

Τον Αύγουστο του 1948 συγκαλέστηκε στην Πράγα η πρώτη παγκόσμια σύσκεψη με συμμετοχή 18 χωρών και υπογράφηκε η απόφαση για την ίδρυση της Ο.Μ.Ε.Ρ με πρώτη πρόεδρό της την Alva Mydral. Από τότε στην Ο.Μ.Ε.Ρ διετέλεσαν πρόεδροι μεγάλες προσωπικότητες όπως η S. Herbiniere-Lebert, S. Skard, G. Mialaret, E. Balke, C. Pineault και η σημερινή πρόεδρος A. Curtis.

Η Ο.Μ.Ε.Ρ έχει αντιπροσώπους σε εβδομήντα μία χώρες και συνεργάζεται με άλλους διεθνείς οργανισμούς που έχουν παρόμοιους στόχους (UNESCO, UNICEF, ECOSOC, Συμβούλιο της Ευρώπης).

Ιστορικό
    Η χώρα μας εκπροσωπείται επίσημα στην Ο.Μ.Ε.Ρ από το 1959, οπότε ιδρύθηκε και λειτουργεί με την υπ' αρ. 1274/59 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, αναγνωρισμένο σωματείο με την επωνυμία «Εθνική Επιτροπή Ελλάδος για την Προσχολική Αγωγή».

Στόχοι
Η Ο.Μ.Ε.Ρ χρησιμοποιεί κάθε δυνατό μέσο για να προάγει στον ανώτατο βαθμό τις συνθήκες διαβίωσης, αγωγής και εκπαίδευσης των μικρών παιδιών και να τους εξασφαλίσει υγεία, χαρά και ευτυχία τόσο στην οικογένεια όσο στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στην κοινωνία.

Βασικός σκοπός της είναι να υπενθυμίζει στα κράτη και στις παγκόσμιες οργανώσεις τις ανάγκες της πρώτης παιδικής ηλικίας.

Υποστηρίζει κάθε προσπάθεια που συμβάλλει στην ικανοποίηση των βασικών αναγκών του παιδιού, όπως αυτές απορρέουν από τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του.

Ενδιαφέρεται για τη βελτίωση της αγωγής και εκπαίδευσης των παιδιών καθώς και για την εκπαίδευση των προσώπων που ασχολούνται επαγγελματικά με αυτές.

Υποστηρίζει τη συνεργασία των προσχολικών ιδρυμάτων με την οικογένεια και τις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Μελετά τα προγράμματα λειτουργίας των προσχολικών ιδρυμάτων, τη θέση του παιδιού σ' ένα κόσμο που εξελίσσεται, τη θέση των μειονοτικών παιδιών και παιδιών με ειδικές ανάγκες.

Υποστηρίζει κάθε επιστημονική έρευνα που μπορεί να επηρεάσει ευνοϊκά τους παραπάνω όρους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μετάφραση Σελίδας


English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified