Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022

13ου Πανελλήνιο Συνέδριο της ΟΜΕΡ «Κατανοώντας και προωθώντας το παιδικό παιχνίδι στον 21ο αιώνα, για ένα καλύτερο μέλλον»

Στις 26, 27 & 28 Μαΐου του 2023, θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με Διεθνή Συμμετοχή, της Ελληνικής Επιτροπής Προσχολικής Εκπαίδευσης (Organisation Mondial pour l’Education Préscolaire – Ο.Μ.Ε.Ρ.), το οποίο οργανώνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Π.Α.Ε.), υπό την αιγίδα της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Η σημασία του παιχνιδιού για την ανάπτυξη, τη μάθηση, και την ευημερία των παιδιών αναγνωρίζεται ευρέως και αντικατοπτρίζεται σήμερα, ξεκάθαρα, στον πολλαπλασιασμό των ερευνών από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους, αλλά και στην αύξηση ποικίλων πρωτοβουλιών που αφορούν το παιχνίδι, διεθνώς. 

Αν και αυτή η παγκόσμια και πολυδιάστατη έκρηξη ενασχόλησης με το παιδικό παιχνίδι είναι ενθαρρυντική, έχουμε ακόμα σοβαρούς λόγους να ανησυχούμε για την περιθωριοποίηση του παιχνιδιού στο σύγχρονο και συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο που ζούμε. Οι επαναλαμβανόμενες πρόσφατες κρίσεις και καταστροφές (π.χ. οικονομική, μεταναστευτική, πανδημία, πόλεμοι), οι αφιλόξενες σύγχρονες πόλεις, σε συνδυασμό με τις φιλοδοξίες της κοινωνίας της πληροφορίας που ταυτίζουν όλο και περισσότερο την εκπαίδευση, ακόμα των μικρών παιδιών, με την συσσώρευση γνώσεων και δεξιοτήτων, φαίνεται να απειλούν το παιδικό παιχνίδι, με άγνωστες συνέπειες για τα παιδιά και το μέλλον τους. 

Στο επερχόμενο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΟΜΕΡ, που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη στις 26-28 Μαΐου του 2023, φιλοδοξούμε να επανατοποθετήσουμε το παιδικό παιχνίδι στη χώρα μας ως δικαίωμα των παιδιών και ως υποχρέωση των ενηλίκων να παρέχουν σε όλα τα παιδιά πολλαπλές ευκαιρίες, εναλλακτικούς χώρους και υλικά για ποιοτικό παιχνίδι, που θα τα απορροφά και θα ενεργοποιεί το σώμα, το μυαλό και όλες τις αισθήσεις τους.

Αναγνωρίζοντας ότι τα παιδιά είναι οι κατ’ εξοχήν ειδήμονες στο παιχνίδι τους και ότι έχουν το δικαίωμα να παίζουν εισάγοντας σε αυτό τα δικά τους ενδιαφέροντα, τις πολιτισμικές τους γνώσεις και εμπειρίες, τις ερωτήσεις και ανησυχίες τους, τότε ίσως να μπορούμε να διερευνήσουμε τρόπους ώστε να συμβάλλουμε στην ενδυνάμωση του παιδικού παιχνιδιού στο παρόν και στο μέλλον λαμβάνοντας υπόψη μας τις σύγχρονες προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που αναδύονται. 

Προσκαλούμε ερευνητές/τριες, εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους και κοινωνιολόγους, υποστηρικτές/τριες του παιχνιδιού, επαγγελματίες φροντίδας μικρών παιδιών και χώρων παιχνιδιού/αναψυχής, πολεοδόμους, αρχιτέκτονες και αρχιτεκτόνισσες τοπίου και designers, με στόχο να ανταλλάξουμε ιδέες και να συνεχίσουμε τη διεθνή διεπιστημονική συζήτηση για

• την προώθηση του παιδικού παιχνιδιού μέσα και έξω από το σχολείο, στη οικογένεια και στην κοινότητα, 

• την ποικιλία και την πολυπλοκότητά του μέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες, σε πολλά και διαφορετικά πλαίσια, αλλά και μέσα από τις φωνές των ίδιων των παιδιών, 

• την βελτιστοποίηση και την παροχή εμπειριών παιχνιδιού που απελευθερώνουν τις άπειρες δυνατότητες και ικανότητες των παιδιών να ανακαλύπτουν και να δημιουργούν, να αφηγούνται, να μοιράζονται και να σχεδιάζουν ανατρεπτικές δράσεις, να διευρύνουν το γνωστό και να εξερευνούν το άγνωστο.

Θεματικές περιοχές 13ου Συνεδρίου 

• Το παιχνίδι σε προσχολικές δομές φροντίδας, μάθησης και εκπαίδευσης (π.χ. παιδαγωγικές του παιχνιδιού, δομημένο και ελεύθερο παιχνίδι, παρατήρηση του παιχνιδιού, κουλτούρα των συνομηλίκων, ενδιαφέροντα των παιδιών, συνεργασία με την οικογένεια). 

• Παιχνίδι στις διαφορετικές μαθησιακές περιοχές (π.χ. μαθηματικό παιχνίδι, γλωσσικά παιχνίδια), Τέχνες και παιχνίδι. 

• Παιχνίδι και παιδικό βιβλίο (βιβλία-παιχνίδια, pop-up books, παιχνιδόλεξα, διακειμενικό παιχνίδι, διεικονικό παιχνίδι κ.λπ.). 

• Η θέση του παιχνιδιού στα πρώτα χρόνια του δημοτικού σχολείου. 

• Το παιχνίδι στα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα, πολιτικές για το παιχνίδι. 

• Το παιχνίδι σε μη τυπικές δομές μάθησης/εκπαίδευσης (π.χ. εξωσχολικά προγράμματα και δραστηριότητες, μουσεία, βιβλιοθήκες).

• Το παιχνίδι στην οικογένεια. 

• Σχεδιάζοντας για το παιχνίδι: χώροι και πόροι παιχνιδιού (π.χ. το παιχνίδι στον σύγχρονο αστικό χώρο, εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι παιχνιδιού, εναλλακτικοί χώροι, αντικείμενα και ανοιχτά υλικά παιχνιδιού, παιχνίδι ρίσκου και περιπέτειας).

• Παιχνίδι και διαφορετικότητα, συμπεριληπτικό παιχνίδι, προσβάσιμο, διαθέσιμο και ανοιχτό σε όλους. 

• Αναδυόμενες τάσεις και αλλαγές στο παιδικό παιχνίδι (π.χ. ψηφιακό παιχνίδι και τεχνολογία, ΜΜΕ και παιδικό παιχνίδι, χώροι δημιουργών). 

• Το παιχνίδι σε περιόδους αλλαγών και αβεβαιότητας οικονομική, μεταναστευτική, υγειονομική (π.χ. παιχνίδι και ανθεκτικότητα, διαχείριση άγχους και φόβου, προσωπική ενδυνάμωση και ευημερία). 

• Το παιχνίδι στην αρχική εκπαίδευση και στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.


Στο 13ο Συνέδριο της ΟΜΕΡ πρόκειται να φιλοξενηθούν: 

-προφορικές ανακοινώσεις επιστημονικών εργασιών 

-προφορικές ανακοινώσεις εκπαιδευτικών δράσεων 

-συμπόσια 

-αναρτημένες ανακοινώσεις επιστημονικών εργασιών (αφίσες) 

-αναρτημένες ανακοινώσεις εκπαιδευτικών δράσεων (αφίσες) 

-εργαστήρια που απευθύνονται σε ενήλικες


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

13 Ιανουαρίου 2023: Λήξη προθεσμίας υποβολής περιλήψεων προς κρίση

15 Μαρτίου 2023: Λήξη περιόδου προ-εγγραφών 

26-27-28 Μαΐου: Διεξαγωγή Συνεδρίου 


Περισσότερες πληροφορίες: https://www.omep.gr/13-συνέδριο.html 

 Η Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής

Μ. Παπανδρέου, 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ


Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής 

Ε. Κατσικονούρη

Πρόεδρος ΟΜΕΡ Ελλάδος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μετάφραση Σελίδας


English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified