Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευση της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης


1η Ανακοίνωση
για το Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
με τίτλο
Ανα-στοχασμοί για την Παιδική Ηλικία
31/10-1/11/2014
www.nured.auth.gr/congress2014

Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη διοργάνωση του 1ου
Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή με θέμα:

Ανα-Στοχασμοί για την Παιδική Ηλικία
Η παιδική ηλικία, όπως έχει δείξει η έρευνα και η εμπειρία, είναι η πιο κρίσιμη περίοδος για
την ανάπτυξη των ψυχικών, κοινωνικών και γνωστικών χαρακτηριστικών κάθε ανθρώπου.
Για το λόγο αυτό, η εκπαίδευση του παιδιού είναι καθοριστικής σημασίας για τη
διαμόρφωση της μετέπειτα ζωής του. Οι κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές, καθώς και τα
νέα επιστημονικά δεδομένα, μας καλούν να εξετάσουμε, σε νέο πλαίσιο, ζητήματα που
αφορούν στην παιδική ηλικία και το ρόλο της εκπαίδευσης.
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η πολυεπιστημονική και διεπιστημονική συνάντηση, για να
«ανα-στοχαστούμε» την παιδική ηλικία, να προβληματιστούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις,
να διευρύνουμε/εμπλουτίσουμε τη γνώση σε ζητήματα που συνδέονται με την εκπαίδευση
στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Πιστεύουμε ότι στη συνάντηση αυτή θα
εργαστούμε από κοινού, προκειμένου να υποστηρίξουμε το διάλογο επιστημών και τεχνών
στην εκπαίδευση των παιδιών, ώστε να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στους ποικίλους
τρόπους με τους οποίους απαιτείται να συνοδεύουμε τα παιδιά σε όλες τις πτυχές της
ανάπτυξής τους.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 31/10/2014 και το
Σάββατο 1/11/2014, στον Πύργο της Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ.

Θεματικοί άξονες Συνεδρίου
 •  Το παιδί στην τέχνη και τον πολιτισμό
 •  Το παιδί στην κοινωνία, την οικογένεια και το σχολείο
 •  Το παιδί στην εκπαιδευτική διαδικασία
 •  Παιδί, παιχνίδι και δημιουργικότητα
 •  Μέσα επικοινωνίας και παιδί
 •  Διαπολιτισμικότητα και παιδική ηλικία
 •  Γραμματισμός στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία
 •  Θέματα ανάπτυξης στην παιδική ηλικία
 •  Ειδική αγωγή και παιδική ηλικία
 •  Τεχνολογία και παιδική ηλικία
 •  Παιδί και θετικές επιστήμες
Οι επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η ελληνική και η αγγλική.
Πρόσκληση συμμετοχής

Οι Επιστημονικές δράσεις είναι οι ακόλουθες:

 • Κεντρικές ομιλίες
 • Στρογγυλό Τραπέζι
 • Ανακοινώσεις πλήρους κειμένου
 • Ανακοινώσεις με περιλήψεις
 • Αναρτήσεις με περιλήψεις
 • Ομαδικές δραστηριότητες
Καλούνται μέλη ΔΕΠ, ερευνητές, εκπαιδευτικοί, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές
να συμμετάσχουν στο συνέδριο σε κάποια από τις παραπάνω δράσεις.
Αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο και την προετοιμασία των παραπάνω δράσεων
βρίσκονται στην ενότητα προδιαγραφές.

Διαδικασία κρίσης
Οι περιλήψεις καθώς και τα πλήρη κείμενα των παραπάνω δράσεων θα δημοσιευτούν προ
του Συνεδρίου, αφού κριθούν από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου.

Προδιαγραφές σύνταξης και υποβολής εργασιών και περιλήψεων
Στην ιστοσελίδα του συνεδρίου (www.nured.auth.gr/congress2014) θα δημιουργηθεί
σύνδεσμος, ο οποίος θα οδηγεί σε σχετική φόρμα.

Εγγραφές
Ο εγγραφές θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του συνεδρίου και θα
έχουν κόστος, στην περίπτωση έγκαιρης εγγραφής, 40€ και 20€ για ειδικές κατηγορίες. Η
έναρξη υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής θα οριστεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Σημαντικές ημερομηνίες
28 Φεβρουαρίου 2014 – Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή των προτάσεων
02 Μαΐου 2014 - Ενημέρωση για αποδοχή προτάσεων
06 Ιουνίου 2014 - Υποβολή κειμένων σε πλήρη μορφή
30 Σεπτεμβρίου 2014 – Λήξη έγκαιρης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής.

Επιστημονική Επιτροπή
Όλα τα μέλη ΔΕΠ του ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ

Οργανωτική Επιτροπή
Οργανωτική Επιτροπή
Μαριάννα Τζεκάκη (πρόεδρος)
Κωνσταντίνος Βουγιούκας
Σοφία Γαβριηλίδου
Δημήτρης Γερμανός
Μαρία Γκέκα
Νίκος Θεοδωρίδης
Μελπομένη Κανατσούλη
Αντώνης Λενακάκης

Γραμματεία Συνεδρίου
Ερατώ Γαζάνη, τηλ. 2130991294
Εύη Μπαλαμπέκου, τηλ. 2310995090

Επικοινωνία: Congress2014@nured.auth.grΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μετάφραση Σελίδας


English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified