Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Συμμετοχή Μελών της ΟΜΕΡ Θεσσαλονίκης στο Διεθνές Συνέδριο της ΟΜΕΡ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 69η Παγκόσμια Διάσκεψη της ΟΜΕΡ και το Διεθνές Συνέδριο με τίτλο Early Childhood Relationships: the foundation for a sustainable future”. (Σχέσεις στην προσχολική ηλικία : το θεμέλιο για ένα σταθερό μέλλον) στις 19 – 24 Ιουνίου. Στη Παγκόσμια Διάσκεψη της ΟΜΕΡ είχαν ενεργό συμμετοχή με 5 ανακοινώσεις μέλη της O.M.E.P Θεσσαλονίκης. Η εμπειρία μας υπήρξε εποικοδομητική και το παράρτημα της Θεσσαλονίκης στήριξε το θεσμό πλέον του διεθνούς συνεδρίου της O.M.E.P. (Organisation Mondiale pour l'Éducation Préscolaire).
Συγκεκριμένα:

1. “I don’t want special treatment for my child as an orphan”: the role of the school on dealing with loss and mourning of children” V. Pliogou & C. Zaragas.
Δε χρειάζομαι ειδική φροντίδα για το ορφανό παιδί μου” : ο ρόλος του σχολείου στη διαχείριση της απώλειας και του πένθους στα παιδιά” B. Πλιόγκου & Χ. Ζάραγκας
Διαθέσιμο στην:

2. “Seeing the world…trough different eyes”: an educational programme about diversity for children in early childhood education” A. Kountouroudi, I. Kamperidou & V. Pliogou.
Βλέποντας τον κόσμο με διαφορετικά μάτια” : ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διαφορετικότητα στην πρωϊμη παιδική ηλικία. Α. Κουντουρούδη, Ι. Καμπερίδου & Β. Πλιόγκου
Διαθέσιμο στην:

3. “The game and the tree: kinetic treatment and environmentally conscious” C. Zaragas, V. Pliogou & A. Angelaki.
Το παιχνίδι και το δέντρο : κινητική αγωγή και περιβαλλοντική συνείδηση” Χ. Ζάραγκας, Β. Πλιόγκου & Α. Αγγελάκη.
Διαθέσιμο στην:

4. “Human Rights and Values: establishment, structuring and implementation of a physical education program for promoting the concepts of "responsibility and respect" in six-year old children” C. Zaragas, V. Pliogou & A. Angelaki.
Ανθρώπινα δικαιώματα και αξίες : σύσταση, σχεδιασμός και εφαρμογή ενός προγράμματος φυσικής αγωγής για την προώθηση των εννοιών υπευθυνότητα και σεβασμός σε παιδιά ηλικίας εξι ετών. Χ. Ζάραγκας, Β. Πλιόγκου & Α. Αγγελάκη.
Διαθέσιμο στην:

5. “When the children teach at school”: The implementation of an educational programme in preschool education” E. Georgiadou, T. Kalmpourtzis & V. Pliogou.
Όταν τα παιδιά διδάσκουν στο σχολείο : “Εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στη προσχολική εκπαίδευση. Ε. Γεωργιάδου, Τ. Καλπουρτζής & Β. Πλιόγκου.
Διαθέσιμο στην:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μετάφραση Σελίδας


English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified